«Ιερά χρήματα και πρακτικές λατρείας: Η περίπτωση της Άμφισσας»

ομιλία της Ανθούλας Τσαρούχα και της Αθανασίας Ψάλτη
(της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας)
στο πλαίσιο ειδικών μορφωτικών εκδηλώσεων
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
με θέμα «Θρησκεία και Χρήμα στην αρχαιότητα»

19 Δεκεμβρίου 2017, Τρίτη, 19.00
Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα