Επικράτεια – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ωρα Ενσωμάτωση Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά
05-07 23:20 1.115/1.205 / 92,53 % 479.093 306.999 / 64,08 % 288.667 / 94,03 % 16.222 / 5,28 % 2.110 / 0,69 %
Ερώτημα
Ποσοστό
Ψήφοι
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ
63,84 %
184.271
Εγκρίνεται / ΝΑΙ
36,16 %
104.396
Επικράτεια – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Εκλ. Περιφέρεια Βοιωτίας
Ωρα Ενσωμάτωση Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά
05-07 22:49 198/208 / 95,19 % 103.073 69.481 / 67,41 % 64.452 / 92,76 % 4.613 / 6,64 % 416 / 0,60 %
Ερώτημα
Ποσοστό
Ψήφοι
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ
67,46 %
43.480
Εγκρίνεται / ΝΑΙ
32,54 %
20.972
Επικράτεια – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Εκλ. Περιφέρεια Ευβοίας
Ωρα Ενσωμάτωση Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά
05-07 23:19 345/414 / 83,33 % 160.025 106.318 / 66,44 % 100.348 / 94,38 % 5.294 / 4,98 % 676 / 0,64 %
Ερώτημα
Ποσοστό
Ψήφοι
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ
67,12 %
67.353
Εγκρίνεται / ΝΑΙ
32,88 %
32.995
Επικράτεια – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Εκλ. Περιφέρεια Ευρυτανίας
Ωρα Ενσωμάτωση Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά
05-07 23:19 115/117 / 98,29 % 28.713 11.915 / 41,50 % 11.269 / 94,58 % 534 / 4,48 % 112 / 0,94 %
Ερώτημα
Ποσοστό
Ψήφοι
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ
56,04 %
6.315
Εγκρίνεται / ΝΑΙ
43,96 %
4.954
Επικράτεια – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Εκλ. Περιφέρεια Φθιώτιδας
Ωρα Ενσωμάτωση Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά
05-07 23:20 336/338 / 99,41 % 147.136 96.171 / 65,36 % 91.046 / 94,67 % 4.399 / 4,57 % 726 / 0,75 %
Ερώτημα
Ποσοστό
Ψήφοι
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ
60,05 %
54.676
Εγκρίνεται / ΝΑΙ
39,95 %
36.370
Επικράτεια – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Εκλ. Περιφέρεια Φωκίδας
Ωρα Ενσωμάτωση Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά
05-07 22:58 121/128 / 94,53 % 40.146 23.114 / 57,57 % 21.552 / 93,24 % 1.382 / 5,98 % 180 / 0,78 %
Ερώτημα
Ποσοστό
Ψήφοι
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ
57,75 %
12.447
Εγκρίνεται / ΝΑΙ
42,25 %
9.105